Tipp
CHF 4.50
CHF 4.50
CHF 4.50
CHF 4.50

Wähen

Fondue Wähe

CHF 4.90
CHF 4.50
CHF 4.90
CHF 4.50
CHF 4.50

Wähen

Käse Wähe

CHF 4.50
CHF 4.50
CHF 4.50

Wähen

Nidel Wähe

CHF 4.50
CHF 4.50
CHF 4.50